Επιμορφωτικό Online Σεμινάριο: Ψυχικό Τραύμα και Θεραπεία

Ο αντίκτυπος ενός ψυχικού τραύματος είναι σοβαρός απ’ όπου κι αν προέρχεται – από μια φυσική καταστροφή, ένα δυστύχημα, μία κατάσταση, τον άνθρωπο. Η αντιμετώπισή του θα μπορούσε να προλάβει και να αποτρέψει επίμονα και διαρκή συμπτώματα, που δυνητικά εκφράζονται με διαρκείς και χρόνιες συμπεριφορές μη βοηθητικές για την ανάκαμψη του ατόμου, με ψυχικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη και μετα-τραυματική αγχώδη διαταραχή, με ψυχοσωματικά συμπτώματα και αυτοάνοσα νοσήματα, με διαταραχές στον ύπνο.

Εγγραφές έως Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

Έναρξη τμήματος 23/05/2024

Κόστος 150 ευρώ και διευκόλυνση καταβολής σε 2 δόσεις των 75 ευρώ

Παρακολούθηση μέσω internet όποια ώρα και ημέρα θέλετε
με συνδυασμό βιντεοσκοπήσεων και σημειώσεων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

A) ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

 • Ψυχολόγους
 • Ψυχίατρους
 • Νοσηλευτές
 • Εγκληματολόγους
 • Κοινωνικούς λειτουργούς
 • Επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης
 • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας
 • Φοιτητές των παραπάνω ειδικοτήτων
 • Επαγγελματίες του συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης
 • Σε οποιοδήποτε έχει ενδιαφέρον για την επιμόρφωση στον τομέα της Ψυχολογίας.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο αντίκτυπος ενός ψυχικού τραύματος είναι σοβαρός απ’ όπου κι αν προέρχεται – από μια φυσική καταστροφή, ένα δυστύχημα, μία κατάσταση, τον άνθρωπο. Η αντιμετώπισή του θα μπορούσε να προλάβει και να αποτρέψει επίμονα και διαρκή συμπτώματα, που δυνητικά εκφράζονται με διαρκείς και χρόνιες συμπεριφορές μη βοηθητικές για την ανάκαμψη του ατόμου, με ψυχικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη και μετα-τραυματική αγχώδη διαταραχή, με ψυχοσωματικά συμπτώματα και αυτοάνοσα νοσήματα, με διαταραχές στον ύπνο.

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι μορφές του ψυχικού τραύματος, ο τρόπος που επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό και προβάλλεται ψυχοσυναισθηματικά, γνωσιακά και συμπεριφορικά, καθώς επίσης θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σήμερα για την καλύτερη διαχείρισή του.

Η κατανόηση ενός τραύματος στην ενήλικη ζωή που μπορεί να έχει προέλθει ακόμη και στην παιδική μας ηλικία, είναι πολύ σημαντική για να αναγνωρίσουμε τη συμπεριφορά μας απέναντί του και τις συνέπειές του στη λειτουργικότητά μας. Τραυματικά γεγονότα μας κάνουν να ξεχνάμε ποιοι είμαστε και το νόημα που έχει για μας η ζωή μας.

Έχει σημασία για μας αυτό που μας έχει συμβεί, ωστόσο, σημασία μεγαλύτερη έχει το πώς το αντιμετωπίζουμε.

 

1η Ενότητα: Ψυχικό Τραύμα – Βασικές Έννοιες, Σχέσεις και Συσχετισμοί

 • Προέλευση
 • Χαρακτηριστικά
 • Μορφές – Τύποι
 • Επιπολασμός
 • Απάντηση στο τραύμα
 • Μηχανισμός τραύματος
 • Ρόλος του στρες
 • Συμπεριφορές ασφάλειας

 2η Ενότητα: Νευροβιολογία του Ψυχικού Τραύματος

 • Νευροβιολογικοί και νευροψυχολογικοί μηχανισμοί
 • Ο προ-μετωπιαίος φλοιός στο τραύμα
 • Τραύμα – εγκέφαλος και στρες
 • Εναύσματα τραύματος (Triggers)
 • Η επίδραση της παραμέλησης στον εγκέφαλο

3η Ενότητα: Ψυχικό τραύμα – Η σύνδεσή του με τη διαταραχή πανικού

 • Οι έννοιες του στρες και του άγχους
 • Ο άξονας του στρες
 • Διαφορά άγχους και πανικού
 • Νευροβιολογία του πανικού
 • Διαχείριση πανικού
 • Διαχείριση στρες
 • Προοδευτική Μυϊκή χάλαση

 4η Ενότητα: Μετα-τραυματική αγχώδης διαταραχή (PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder)

 • Συμπτώματα
 • Συννοσηρότητα
 • Μηχανισμός
 • Παράγοντες κινδύνου και ευαλωτότητας στην PTSF
 • Το βίωμα της απειλής
 • Το τραύμα σεξουαλικού εγκλήματος
 • Κρατούμενοι και ψυχικό τραύμα
 • Παράγοντες ανάκαμψης
 • Θεραπευτικές προσεγγίσεις στην PTSD

 5η Ενότητα: Το ψυχικό τραύμα στην παιδική ηλικία

 • Μορφές παιδικού τραύματος
 • Μορφές βίας
 • Κακοποίηση παιδιού
 • Μοντέλα κατανόησης της βίας στο πλαίσιο της οικογένειας
 • Η παρουσία της βίας και του τραύματος στα παιδιά
 • Η ευαλωτότητα των παιδιών στο τραύμα
 • Η απόκριση των παιδιών στο στρες εξαιτίας τραύματος
 • Ο αντίκτυπος του τραύματος των παιδιών στον εγκέφαλο
 • Ο ρόλος του δεσμού στο ψυχικό τραύμα
 • Διαταραχές δεσμού
 • Το τραύμα από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή
 • Η Adverse Childhood Experiences study
 • Το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού
 • Τραύμα της απώλειας (π.χ. πένθος, διαζύγιο)
 • Αντιμετώπιση παιδικού τραύματος (προστατευτικοί παράγοντες, παράγοντες κινδύνου)

 6η Ενότητα: Το ψυχικό τραύμα στη χρήση ουσιών

 • Βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο χρήσης ουσιών
 • Η χρήση ουσιών στην οικογένεια (Επιβαρυντικοί παράγοντες, διαγενεακό τραύμα)
 • Κοινά χαρακτηριστικά Χρήσης ουσιών και (ενδοοικογενειακής) βίας
 • Η χρήση ουσιών ως μέσο κακοποίησης
 • Η Adverse Childhood Experiences study
 • Κοινή συμπτωματολογία τραύματος και ουσιοεξάρτησης
 • Γυναίκες με τραύμα στη χρήση ουσιών
 • Τυπολογίες
 • Θεραπευτικά μοντέλα (π.χ. για craving, για στρατηγικές ενίσχυσης ελέγχου)
 • Ερωτήματα ανίχνευσης
 • Προστατευτικοί παράγοντες εντός πλαισίου οικογένειας που αποτρέπουν τη χρήση ουσιών
 • Η θεραπεία οικογένειας στη χρήση ουσιών

 7η Ενότητα: Ψυχικό Τραύμα και Ψυχοσωματική

 • Σύνδεση σωματικής και ψυχικής υγείας
 • Ιστορική αναφορά
 • Το στρες και η σχέση του με την ψυχοσωματική
 • Σχολές ψυχοσωματικής
 • Ο Μηχανισμός της ψυχοσωματικής
 • Μορφές ψυχοσωματικών νοσημάτων
 • Προδιαθεσικοί παράγοντες στην ψυχοσωματική ιατρική
 • Διαχείριση

 8η Ενότητα: Ψυχικό Τραύμα και Αυτοάνοσα Νοσήματα

 • Νευροβιολογικές αλλαγές που συνδέονται με το τραύμα, το στρες και την ανάπτυξη αυτοάνοσων νοσημάτων
 • Θυρεοειδής αδένας (Hashimoto, Νόσος Graves)
 • Σύνδρομο Sjogren
 • Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
 • Λεύκη
 • Σκληρόδερμα
 • Νόσος του Crohn
 • Ψωρίαση
 • Κοιλιοκάκη

 9η Ενότητα: Ψυχικό Τραύμα και η Επίδρασή του στον Ύπνο

 • Κύκλος και αρχιτεκτονική του Ύπνου
 • Η σύνδεση του Τραύματος με την Αϋπνία
 • Παράγοντες κινδύνου αϋπνίας
 • Επιπτώσεις αϋπνίας
 • Σχέση άγχους και ύπνου
 • Αντιμετώπιση αϋπνίας
 • Υγιεινή Ύπνου
 • Αϋπνία και διατροφή
 • Θεραπευτικές παρεμβάσεις (CBT, Image Rehearsal Therapy)
 • Εναλλακτικές θεραπευτικές παρεμβάσεις
 • Εξέταση Ύπνου

 10η Ενότητα: Ψυχικό Τραύμα και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

 • Το «κρυμμένο» τραύμα και η απώθηση
 • Πρόληψη στο τραύμα
 • Προστατευτικοί παράγοντες στο τραύμα
 • Θεραπευτικοί στόχοι
 • Στάδια θεραπείας
 • Θεραπευτικές επιλογές και γνωριμία με βασικά θεραπευτικά μοντέλα
 • Ψυχανάλυση
 • ‘Εκθεση (Μορφές έκθεσης
 • Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία στο τραύμα και παραλλαγές (π.χ. Trauma-Focused CBT, Cognitive Processing Therapy)
 • E.L.F Model
 • Trauma Narrative
 • EMDR
 • Συστημική θεραπεία
 • Θεραπεία Gestalt
 • Grounding
 • Στρατηγικές ενίσχυση αίσθησης ελέγχου
 • Critical incident stress management
 • Stress Inoculation training
 • Trauma Informed Care
 • Consensus Model
 • The Empowerment & Resilience Structure
 • Σχέδιο ασφάλειας
 • Trauma-Focused Acceptance & Commitment Therapy
 • Neuro-Linguistic Programming
 • Δευτερογενές τραύμα (Vicarious)
 • Αυτοφροντίδα επαγγελματιών
 • Φαρμακευτικές παρεμβάσεις
 • Εναλλακτικές Θεραπευτικές παρεμβάσεις
 • Δικανική συνέντευξη (για ανήλικα θύματα κακοποίησης)

 11η Ενότητα: Αξιολόγηση Ψυχικού Τραύματος

 • Πεδία αξιολόγησης
 • Εργαλεία αξιολόγησης σε παιδιά και ενήλικες
 • Ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα
  • Early Trauma Inventory-Self-report-Short-Form, ETI-SR-SF (2007, Bremner , Bolus & Mayer)
  • Κλίμακα συμπτωμάτων σχετιζόμενων με τραυματικές εμπειρίες (Trauma Symptom Checklist, 40, TSC 40, Elliot & Briere)
 • Adverse Childhood Experience (ACE) test

 12η Ενότητα: Τραύμα και Ψυχική Ανθεκτικότητα

 • Ανάκαμψη από τραύμα
 • Ψυχική επάρκεια και ψυχική ανθεκτικότητα
 • Ποιοι είναι ανθεκτικοί
 • Πώς επιτυγχάνεται ανθεκτικότητα στο τραύμα
 • Ψυχική ανθεκτικότητα στο σχολείο

Γ) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Λίγα λόγια για την Αλεξάνδρα Κατσούλη

Η Κατσούλη Αλεξάνδρα είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας, Εγκληματολογίας MSc και Νοσηλευτικής (με εξειδίκευση στην Ψυχική Υγεία). Εργάζεται από το 1996 στο πεδίο της ουσιοεξάρτησης (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών – ΟΚΑΝΑ), είναι πιστοποιημένη Διεθνής Σύμβουλος Ουσιοεξάρτησης και διατελεί εκπαιδεύτρια/διαλέκτρια της Ελληνικής Αστυνομίας ως εκπρόσωπος του ΟΚΑΝΑ από το 2014. Επίσης, είναι Drug Demand Reduction Member της International Society of Substance Use Professionals (ISSUP). Έχει μετεκπαιδευτεί στη Δικαστική–Ψυχιατροδικαστική Ψυχολογία, στη Διαπαιδαγώγηση στη Σχολική και Εφηβική Ηλικία, στην Κινητοποιητική Συνέντευξη, στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία και στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό.

Συμμετέχει σε πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως εκπαιδεύτρια – εισηγήτρια σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Συμμετέχει επίσης, σε ομάδες έρευνας κλινικών μελετών στο πεδίο της ουσιοεξάρτησης. Έχει παρακολουθήσει πάνω από 200 εκπαιδευτικούς κύκλους και δράσεις στο πλαίσιο συνεχούς επιμόρφωσης και μετεκπαιδεύσεων στα γνωστικά αντικείμενα της  σωματικής/ψυχικής υγείας, της παγκόσμια υγείας, της ψυχιατροδικαστικής, της εγκληματολογίας, της ουσιοεξάρτησης, της ψυχοθεραπείας και του coaching.

Παράλληλα, είναι μέλος Συλλόγων των επιστημονικών πεδίων νοσηλευτικής, ψυχιατροδικαστικής και εγκληματολογίας. Προσθέτως, είναι εθελόντρια μεταφράστρια της Παγκόσμιας Κοινότητας Μεταφραστών (Global Translator Community) σε μαθήματα E-Learning /MOOC (Massive Open On Line Courses). Έχει επίσης εργαστεί στο παρελθόν ως επιστημονικός συνεργάτης στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς).

Δ) ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Εξ αποστάσεως μέσω internet με συνδυασμό βιντεοσκοπήσεων και σημειώσεων, μέσω πλατφόρμας εκπαίδευσης, όποια ώρα και ημέρα θέλετε. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο. 
 
Μπορείτε επίσης, να κατεβάσετε τις σημειώσεις του σεμιναρίου για να τις έχετε στο αρχείο σας.
 
Στο τέλος του σεμιναρίου θα διεξαχθεί ζωντανή συνεδρία μέσω internet για επίλυση αποριών.
Πλήρης αλληλεπίδραση, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις απευθείας μέσω του μικροφώνου σας ή μέσω chat και ο εισηγητής σας απαντά.
 
*Μέγιστος χρόνος για την παρακολούθηση του σεμιναρίου έως και 5 μήνες από την έναρξη του, μέσω των βιντεοσκοπημένων συνεδριών.

Ε) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την εγγραφή, καταβάλετε την 1η δόση των 75 ευρώ. Στη συνέχεια ειδοποιήστε μας ότι βάλατε τα χρήματα στο info@semigo.gr ή στο (+30) 22310-51262.

Για τους τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ.
 
Συνολικό κόστος: 150 ευρώ και διευκόλυνση καταβολής σε δύο δόσεις των 75 ευρώ.

Ζ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Δεκατρείς βιντεοσκοπημένες συνεδρίες συνολικής διάρκειας είκοσι δύο ωρών. Επιπλέον μία ζωντανή συνεδρία μέσω internet για επίλυση αποριών διάρκειας δύο ωρών. Συνολική διάρκεια 22 ώρες.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο όσο ταχύρρυθμα επιθυμείτε ή με πιο αργό ρυθμό, με μέγιστη χρονική διάρκεια παρακολούθησης τους πέντε μήνες από την έναρξη του.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.
Πατήστε υποβολή και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ