Θέσεις Για Εισηγητές

Το Κέντρο μας με σκοπό την εισαγωγή νέων θεμάτων σεμιναρίων, ενδιαφέρεται για πρόσληψη – συνεργασία με πτυχιούχους – διπλωματούχους, ως εισηγητές σεμιναρίων, ανεξάρτητα ειδικότητας.
Διδασκαλία μέσω Internet εξ αποστάσεως – δεν χρειάζεται μετακίνηση από την έδρα σας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

● Σχετικό πτυχίο με τα θέματα που θέλετε να διδάξετε και ακόμη καλύτερα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.
● Πολύ καλή γνώση των θεμάτων, επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η πρακτική εμπειρία.
● Επικοινωνιακές δεξιότητες και φιλικότητα κατά την εισήγηση.

Προσφέρουμε ανταγωνιστικές αμοιβές και άψογες συνθήκες εργασίας – συνεργασίας.

– Στείλτε το βιογραφικό σας στο bio@semigo.gr
– Αναφέρετε στον τίτλο του e-mail “Για εισηγητής σεμιναρίων”, και την ειδικότητά σας.
– Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.