Πολιτική επιστροφής χρημάτων ΚΔΒΜ Τσαούση

Ως πελάτης έχετε δικαίωμα εντός 14 ημερών από την πληρωμή σας να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για την παραγγελία σας χωρίς απαραίτητα κάποια αιτιολόγηση.

Το δικαίωμα αυτό της επιστροφής χάνεται στην περίπτωση που έχετε μπει στην πλατφόρμα παρακολούθησης του σεμιναρίου και έχετε παρακολουθήσει βιντεοσκόπηση του σεμιναρίου ή έχετε ανοίξει τις σημειώσεις του σεμιναρίου, δηλαδή με λίγα λόγια έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σεμινάριο.

Σε περίπτωση που περάσουν οι 14 ημέρες από την πληρωμή σας δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ανεξάρτητα εάν έχετε παρακολουθήσει ή όχι το σεμινάριο.