Επιμορφωτικό Online Σεμινάριο: ISO 9001:2015 - Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας και Εφαρμογή

Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας όπου μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το πρότυπο αναφέρει ότι: “η υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας είναι μια στρατηγική απόφαση για τον οργανισμό που μπορεί να τον βοηθήσει να βελτιώσει τις συνολικές του επιδόσεις και να δημιουργήσει μια στέρεα βάση για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης”. Επομένως η ανάπτυξη και η εφαρμογή του συστήματος ISO 9001 σε μια επιχείρηση έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της λειτουργίας της, με στόχο να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της.

Εγγραφές έως Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

Έναρξη τμήματος 23/05/2024

Κόστος 150 ευρώ και διευκόλυνση καταβολής σε 2 δόσεις των 75 ευρώ

Παρακολούθηση μέσω internet όποια ώρα και ημέρα θέλετε
με συνδυασμό βιντεοσκοπήσεων και σημειώσεων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

A) ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

  • Στελέχη επιχειρήσεων/εργαζομένους που ασχολούνται με το τμήμα ποιότητας της εταιρείας τους,
  • Στελέχη επιχειρήσεων/εργαζομένους που θέλουν να καθιερώσουν και να εφαρμόσουν το σύστημα ποιότητας ISO 9001 στην εταιρεία τους,
  • Συμβούλους ποιότητας,
  • Οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί στον τομέα Διαπίστευσης – Προτύπων ISO.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ
– Εισαγωγή στην ποιότητα
– Ορισμοί της ποιότητας
– Γκουρού της ποιότητας
– Πλεονεκτήματα εφαρμογής του προτύπου
– Μειονεκτήματα εφαρμογής του προτύπου
– Λόγοι αποτυχία εφαρμογής

Κεφάλαιο 0 Εισαγωγή
– Αρχές Διαχείρισης της Ποιότητας
– PLAN-DO-CHECK-ACT

Κεφάλαιο 1 Αντικείμενο

Κεφάλαιο 2 Tυποποιητική

Κεφάλαιο 3. Όροι και Ορισμοί Εννοιών

Κεφάλαιο 4 Πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού
– Κατανόηση του Οργανισμού και του πλαισίου λειτουργίας του
– Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών
– Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας
– Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και διεργασίες του

Κεφάλαιο 5 Ηγεσία
– Ηγεσία και δέσμευση
– Γενικά
– Εστίαση στον πελάτη
– Πολιτική
– Καθιέρωση της πολιτικής ποιότητας
– Επικοινωνία της πολιτικής ποιότητας
– Ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες εντός του Οργανισμού
– Προσέγγιση Διακινδύνευσης
– Risk Management

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός
– Ενέργειες για την αντιμετώπιση απειλών και την αξιοποίηση ευκαιριών
– Στόχοι ποιότητας και σχεδιασμός για την επίτευξή τους
– Σχεδιασμός αλλαγών

Κεφάλαιο 7 Υποστήριξη
– Πόροι
– Γενικά
– Προσωπικό
– Υποδομή
– Περιβάλλον για τη λειτουργία των διεργασιών
– Παρακολούθηση και μέτρηση πόρων
– Επιχειρησιακή γνώση
– Επαγγελματική επάρκεια
– Ευαισθητοποίηση
– Επικοινωνία
– Τεκμηριωμένες πληροφορίες
– Γενικά
– Δημιουργία και επικαιροποίηση
– Έλεγχος των τεκμηριωμένων πληροφοριών

Κεφάλαιο 8 Λειτουργία
– Σχεδιασμός, λειτουργία και έλεγχος των διεργασιών
– Απαιτήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες
– Επικοινωνία με τους πελάτες
– Προσδιορισμός των απαιτήσεων για προϊόντα και υπηρεσίες
– Ανασκόπηση των απαιτήσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
– Αλλαγές στις απαιτήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
– Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
– Γενικά
– Εκπόνηση σχεδίου για σχεδιασμό και ανάπτυξη
– Εισερχόμενα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης
– Έλεγχος του σχεδιασμού και ανάπτυξης
– Αποτελέσματα του σχεδιασμού και ανάπτυξης
– Αλλαγές στο σχεδιασμό και ανάπτυξη
– Έλεγχος των παρεχόμενων από εξωτερικά μέρη διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών
– Γενικά
– Τύπος και έκταση ελέγχου
– Πληροφορίες που γνωστοποιούνται στους εξωτερικούς παρόχους
– Παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών
– Έλεγχος της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών
– Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα
– Ιδιοκτησία που ανήκει σε πελάτες ή εξωτερικούς παρόχους
– Διαφύλαξη
– Δραστηριότητες μετά την παράδοση
– Έλεγχος αλλαγών
– Αποδέσμευση προϊόντων και υπηρεσιών
– Έλεγχος των μη συμμορφούμενων αποτελεσμάτων

Κεφάλαιο 9 Αξιολόγηση επιδόσεων
– Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση
– Γενικά
– Ικανοποίηση των πελατών
– Ανάλυση και αξιολόγηση
– Εσωτερική επιθεώρηση
– Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση
– Γενικά
– Εισερχόμενα στην ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση
– Αποτελέσματα ανασκόπησης από τη ∆ιοίκηση

Κεφάλαιο 10 Βελτίωση
– Γενικά
– Μη συμμόρφωση και διορθωτικές ενέργειες
– Συνεχής βελτίωση

Γ) ΕΙΣΗΓΗΣ

Λίγα λόγια για τον Ιωάννη Σταματίου…

Ο Ιωάννης Σταματίου είναι Χημικός με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων του τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ. Διαθέτει επίσης, Δίπλωμα ειδίκευσης Διασφάλισης και Τεχνολογίας Ποιότητας από το ΕΑΠ. 

Επιπλέον, έχει εκπαιδευτεί ως Lead Auditor στο Συστήμα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015. 

Η εργασιακή του εμπειρία στον τομέα της ποιότητας έχει αποκτηθεί σε φαρμακευτικές εταιρίες όπως η Kleva, Genepharm, Specifar, Qualimetrix και η Frezyderm.

Δ) ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Εξ αποστάσεως μέσω internet με συνδυασμό βιντεοσκοπήσεων και σημειώσεων, μέσω πλατφόρμας εκπαίδευσης, όποια ώρα και ημέρα θέλετε. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο. 
 
Μπορείτε επίσης, να κατεβάσετε τις σημειώσεις του σεμιναρίου για να τις έχετε στο αρχείο σας.
 
Στο τέλος του σεμιναρίου θα διεξαχθεί ζωντανή συνεδρία μέσω internet για επίλυση αποριών.
Πλήρης αλληλεπίδραση, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις απευθείας μέσω του μικροφώνου σας ή μέσω chat και ο εισηγητής σας απαντά.
 
*Μέγιστος χρόνος για την παρακολούθηση του σεμιναρίου έως και 5 μήνες από την έναρξη του, μέσω των βιντεοσκοπημένων συνεδριών.

Ε) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την εγγραφή, καταβάλετε την 1η δόση των 75 ευρώ. Στη συνέχεια ειδοποιήστε μας ότι βάλατε τα χρήματα στο info@semigo.gr ή στο (+30) 22310-51262.

Για τους τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ.
 
Συνολικό κόστος: 150 ευρώ και διευκόλυνση καταβολής σε δύο δόσεις των 75 ευρώ.

Ζ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Οκτώ βιντεοσκοπημένες συνεδρίες, διάρκειας περίπου πενήντα πέντε λεπτών η κάθε μια. Επιπλέον μία ζωντανή συνεδρία μέσω internet για επίλυση αποριών διάρκειας δύο ωρών. Συνολική διάρκεια 10 ώρες.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο όσο ταχύρρυθμα επιθυμείτε ή με πιο αργό ρυθμό, με μέγιστη χρονική διάρκεια παρακολούθησης τους πέντε μήνες από την έναρξη του.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.
Πατήστε υποβολή και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ