ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗ:
Αρχική Σελίδα - Σεμινάρια | Επικοινωνία

 
ΓΙΝΕΤΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΚΔΒΜ ΤΣΑΟΥΣΗ

Το Κέντρο μας με σκοπό την εισαγωγή νέων θεμάτων σεμιναρίων, ενδιαφέρεται για πρόσληψη - συνεργασία με πτυχιούχο - διπλωματούχο ως εισηγητή σεμιναρίων ανεξάρτητα ειδικότητας.
Διδασκαλία μέσω Internet εξ' αποστάσεως - δεν χρειάζεται μετακίνηση από την έδρα σας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
● Σχετικό πτυχίο με τα θέματα που θέλετε να διδάξετε και ακόμη καλύτερα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.
● Πολύ καλή γνώση των θεμάτων, επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η σχετική πρακτική εμπειρία.
● Επικοινωνιακές δεξιότητες και φιλικότητα κατά την εισήγηση.

Προσφέρουμε Ανταγωνιστικές αμοιβές, ποσοστά και άψογες συνθήκες εργασίας - συνεργασίας.

- Στείλτε το βιογραφικό σας στο bio@semigo.gr
- Αναφέρετε στον τίτλο του e-mail "Για εισηγητής σεμιναρίων", και την ειδικότητά σας.
- Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας.