ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗ:
Αρχική Σελίδα - Σεμινάρια | Επικοινωνία
 

 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΚΔΒΜ ΤΣΑΟΥΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Το κέντρο μας με σκοπό την δημιουργία νέων προγραμμάτων - σεμιναρίων Αγγλικής γλώσσας επιθυμεί την πρόσληψη καθηγητή Αγγλικών απόφοιτο πανεπιστημίου Αγγλικής φιλολογίας.

Δεν χρειάζεται μετακίνηση από την πόλη σας, διδασκαλία εξ' αποστάσεως.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

● Πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας.
● Πολύ καλή τεχνική γνώση της γλώσσας και ικανότητα σωστής διάρθρωσης και κατασκευής προγράμματος Αγγλικής, επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η σχετική πρακτική εμπειρία και προϋπηρεσία.
● Επικοινωνιακές δεξιότητες και φιλικότητα κατά την εισήγηση.

Προσφέρουμε Ανταγωνιστικές αμοιβές και άψογες συνθήκες εργασίας - συνεργασίας. 

- Στείλτε το βιογραφικό σας στο bio@semigo.gr
- Αναφέρετε στον τίτλο του e-mail "Για εισηγητής σεμιναρίων", και την ειδικότητά σας.
- Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον.