ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗ:
Αρχική Σελίδα - Σεμινάρια | Επικοινωνία
 

 
ΓΙΝΕΤΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΚΔΒΜ ΤΣΑΟΥΣΗ
Βιολόγος, γεωλόγος, ποιότητα τροφίμων, επιστήμης των υλικών

Το Κέντρο μας ενδιαφέρεται για πρόσληψη - συνεργασία με άτομο ειδικότητας βιολόγου, γεωλόγου, ποιότητας τροφίμων, επιστήμης των υλικών, ως εισηγητή σεμιναρίων.
Διδασκαλία μέσω Internet εξ' αποστάσεως - δεν χρειάζεται μετακίνηση από την έδρα σας.


 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
● Σχετικό πτυχίο και ακόμη καλύτερα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.
● Πολύ καλή τεχνική γνώση, επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η πρακτική εμπειρία.
● Επικοινωνιακές δεξιότητες και φιλικότητα κατά την εισήγηση.

Προσφέρουμε Ανταγωνιστικές αμοιβές και άψογες συνθήκες εργασίας - συνεργασίας. 

- Στείλτε το βιογραφικό σας στο bio@semigo.gr
- Αναφέρετε στον τίτλο του e-mail "Για εισηγητής σεμιναρίων", και την ειδικότητά σας.
- Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον.